Moni Kapsa

Klasztor Moni Kapsa (Μονή Καψά) to jeden z najciekawiej położonych klasztorów na Krecie. Jego masywne zabudowania zostały wzniesione na skalistych, szarych zboczach otaczających położony obok wąwóz Pervolakia. Z daleka wygląda jakby klasztorne budowle dosłownie wyrastały ze stromych skał.  Najciekawszy widok na klasztor rozpościera się od strony morza. Jeśli będziecie płynąć na położoną nieopodal wyspę Koufonissi, będziecie mieli okazję do spojrzenia na Moni Kapsa z pokładu statku. 

Moni Kapsa - widok od strony morza

Pełna nazwa klasztoru brzmi Agios Ioannis Kapsa (Święty Jan Kapsa - Ἁγίου Ἰωάννου Καψᾶ). Formalnie podlega on  klasztorowi Toplou znajdującemu się w pobliżu plaży Vai i miasta Sitia

Klasztor ten położony jest około 9 km na wschód od Makry Gialos oraz niespełna 35 km od Ierapetra, obok miejscowości Goudouras na południowym wybrzeżu Krety tuż przy wylocie malowniczego wąwozu Pervolakia. Jeśli spędzacie wakacje w tym rejonie Krety to na pewno warto do niego zajrzeć. Z góry odradzamy jednak przyjeżdżanie tu z bardziej odległych miejscowości turystycznych.


Historia klasztoru

Klasztor Moni Kapsa został założony przez pustelników na cześć Jana Chrzciciela. Nie ma pełnej zgodności co do daty jego powstania. Jedne źródła wskazują XV wiek jako początek działalności, inne mówią o XIV bądź nawet XIII stuleciu.

Dość szybko bo w 1471 roku klasztor został napadnięty i częściowo zniszczony przez tureckich piratów. Po tych wydarzeniach został opuszczony na wiele lat i popadał w ruinę. Do czasu ponownej reaktywacji klasztoru cały teren przechodził z rąk do rąk.

W XV wieku w sąsiadujący z klasztorem rejon powrócili mieszkańcy, a wśród nich jeden zwany Giovanni Capsas (stąd nazwa klasztoru: Kapsa), jednak sam klasztor nadal był zrujnowany, W dobrym stanie był tylko mały kościółek zbudowany na skale.

Dzieło odbudowy zostało rozpoczęte dopiero w 1841 roku, więc po 400 latach porzucenia, przez mnicha Josepha Gerontoyiannisa. Po jego śmierci w 1874 roku dzieło odbudowy kontynuował jego wnuk. Pewnie fakt posiadania wnuka przez mnicha Was zdziwił, trzeba jednak pamiętać, że mnich nie zawsze był mnichem. Historię Josepha Gerontoyiannisa przedstawiamy poniżej.

Drogowskaz kierujący do jaskini Josepha GerontoyiannisaPodążając we wskazanym kierunku traficie do jaskini Gerontoyiannisa


W czasie II wojny światowej, tak jak w przypadku wielu innych kreteńskch klasztorów, od 1941 roku Kapsa był ośrodkiem oporu wobec niemieckich sił okupacyjnych. Greccy i brytyjscy działacze oporu schronili się tu, aby uniknąć ewakuacji do Egiptu przez brytyjskie okręty podwodne. Opatem w tym czasie był Hilarion Syntychakis , który w listopadzie 1943 r na rozkaz Niemców został zmuszony do opuszczenia klasztoru wraz z innymi mnichami.  Duchowni wrócili do Moni Kapsa w 1945 roku, gdy Niemcy opuścili już Kretę. 

Gerontoyiannis i jego dzieło

Jedną z najważniejszych postaci klasztoru Kapsas był święty Ioannis Vitsentzos zwany później też jako Gerontoyiannis, który przyszedł na świat w 1799 roku w zniszczonej kaplicy klasztoru Kapsa. Tak niecodzienne miejsce narodzin zawdzięcza on swoim rodzicom Emmanuelowi i Zambii Vintsentzos, którzy mieszkali w pobliskiej wiosce Lithines. Wedle jednej z wersji udali się oni do kaplicy Kapsa, aby oddać cześć św. Janowi Chrzcicielowi, natomiast inne źródła podają, że rodzice Ioannisa schronili się tu przed tureckim najazdem. W tej samej kaplicy kilka lat później Ioannis przyjął chrzest.

Ponieważ podczas okupacji tureckiej nie mogły funkcjonować żadne szkoły, młody Ioannis pobierał nauki od duchownych. Dzięki temu miał rozległą wiedzę z zakresu religii prawosławnej, został także asystentem kantora. 

Dorastając, poza pobieraniem nauki, jednocześnie zajmował się rodzinnym majątkiem położonym w okolicy Kapsa, uprawiał ziemię i opiekował się stadem owiec. Po osiągnięciu dojrzałości poślubił dziewczynę ze swojej wioski. Kobieta ta była podobno pięknością, na którą zwrócili uwagę Turcy okupujący w tym czasie Kretę. Zdesperowani rodzice aby chronić córkę, chcieli ją nawet ukryć w jaskiniach na południu wyspy. Małżeństwo z Ioannisem miało uchronić Kalliopi przed zainteresowaniem tureckich żołnierzy. Ślub Ioannisa i Kalliopi odbył się w tej samej zrujnowanej kaplicy św. Jana Chrzciciela w klasztorze Kapsa, w której Ioannisem przyszedł na świat. Nazwisko Gerontoyiannis zostało im przypisane przez rodzinę żony. 

Młode małżeństwo żyło szczęśliwie w rodzinnej wiosce Lithines, wychowując czwórkę dzieci i ciesząc się szacunkiem bliźnich z powodu gościnności, hojności i działań filantropijnych. 

Niezwykły sen i cudowne ozdrowienie

Niektóre źródła opisujące życie Gerontoyiannisa podają, że w wielkanocny piątek 1841 roku 42-letni Ioannis zapadł w głęboki sen, z którego bliscy nie mogli go wybudzić. Po 43 godzinach, gdy w końcu obudził się, zastał przy swoim łóżku zgromadzoną rodzinę i przyjaciół. Opowiedział im o tym jak podczas snu został zabrany do nieba, gdzie miał zobaczyć i usłyszeć cudowne rzeczy, których nie da się wyrazić słowami. Wśród zgromadzonych ludzi znajdowała się także sparaliżowana staruszka, która po słowach Ioannisa wyciągnęła rękę. Zdarzenie to zostało uznane za cud, który zapoczątkował sławę Gerontoyiannisa. On sam zaś uznał te wydarzenia za znak od Boga i w 1844 roku postanowił opuścić wioskę oraz swoją rodzinę i poświęcić całkowicie swoje życie Bogu.

Jaskinia w klasztorze Moni KapsaJaskinia, w której mieszkał Gerontoyiannis

Alter ego Ioannisa

Co ciekawe część źródeł przedstawia Ioannisa w zdecydowanie odmienny sposób. Opisują go jako awanturniczego, twardego i upartego człowieka, który miał na pieńku z tureckimi władzami. Posądzano go nawet o podburzanie do rewolucji za co miano go wtrącić do więzienia. Wedle tych źródeł inne wydarzenie spowodowało przełom w życiu późniejszego świętego. Gdy pewnej niedzieli razem z żoną Kaliope wyruszyli do sąsiednich wiosek Chandras i Armeni sprzedawać drewno i kupować wino, w domu Ioannisa miał miejsce śmiertelny wypadek. Podczas nieobecności rodziców wybuchł pożar, w którym spłonęła jedna z córek. Gerontoyiannis uznał ten tragiczny wypadek z boską karę za swoje grzeszne życie i podejmowanie pracy w tę niedzielę. To wydarzenie miało spowodować przełom w życiu Gerontoyiannisa, który postanowił poświęcić się służbie Bogu. 

Nie wiemy niestety, który z tych wersji życiorysu jest bliższy prawdy. Wraz z ilością źródeł, które zgłębialiśmy na temat tej postaci, pojawiało się coraz więcej rozbieżności oraz rozmaitych pobocznych historii.


Reaktywacja klasztoru

Pewna jest natomiast dalsza część jego historii. Gerontoyiannis po wyświęceniu na mnicha przyjął imię Józefa. Jako miejsce swojego pobytu, w którym w odosobnieniu miał praktykować wstrzemięźliwość i pokutę, wybrał zrujnowany klasztor, gdzie przyszedł na świat, przyjął chrzest i ożenił się.

Świeżo upieczony mnich zamieszkał w jaskini poświęconej św. Janowi Chrzcicielowi znajdującej się na stromym zboczu wąwozu Pervolakia, położonej sto metrów od klasztoru. Mieszkał tam przez 17 lat poświęcając te lata ascezie, później zaś rozpoczął ciężką pracę nad odbudową klasztornych cel, a także samą reaktywacją kościoła. 

Powiada się, również że mnich Józef miewał boskie wizje, chodził po morzu do położonej niedaleko wysepki Kouffonissi oraz uzdrawiał chorych. Podobnie jak w każdej legendzie być może i w tych opowieściach także tkwi ziarenko prawdy. Najpewniejsze jest to, że dzięki swojej działalności zdobył sławę, a klasztor Kapsa stał się słynnym na całej Krecie celem pielgrzymek. Ludzie przychodzili tu po błogosławieństwo, porady oraz po uzdrowienie. Sława przyciągnęła tu także innych ascetów, którzy pozostając w Kapsa stworzyli wspólnotę monastyczną i włączyli się w prace budowlane. Dzięki nim powstały nowe zabudowania klasztoru. Wśród ludzi, którzy przybywali tu, znalazł się także lokalny właściciel ziemski, Chatzi Nikolaos Zafiris, który przekazał Gerontoyiannisowi ziemię, aby ten kontynuował bez przeszkód dzieło odnawiania klasztoru Kapsa.

Zabudowania klasztoru Moni Kapsa

W 1861 roku została zbudowana druga nawa klasztoru poświęcona Świętej Trójcy. W 1863 roku, zaledwie dwa lata później, klasztor został przywrócony do chwały. Fakt, że zostało to zrobione tak szybko i nie kosztowało żadnych pieniędzy, również uznano za cud. 

Jak podają niektóre źródła ze względu na swoje dotychczasowe dokonania oraz cnotliwe życie Gerontoyiannis otrzymał zaproszenie od głowy zrujnowanego klasztoru Agia Sophia położonego nieopodal między wioskami Armenous i Chandras. Przez okres 5 lat (1866-1870) miał on zajmować się odbudową tego klasztoru.

W 1870 roku powrócił do swojej pustelni nad Kapsa, gdzie zmarł 4 lata później 6 sierpnia 1874 roku w wieku 75 lat. 7 maja 1982 roku po wielogodzinnych nabożeństwach i całonocnym czuwaniu nastąpiło przeniesienie relikwii św. Józefa Gerontogiannisa. Zostały one umieszczone w srebrnym rekliwiarzu i złożone w klasztorze Kapsa. W 2004 roku Gerontoyiannis został oficjalnie wpisany na listę świętych kościoła prawosławnego. 


Pracę Gerontoyiannisa kontynuował wnuk Józef Gerontakis, który w 1866 r. został archimandrytą (opiekunem) klasztoru. Podtrzymał on rozbudowę klasztoru, doprowadził do niego wodę i uprawiał okoliczne ziemie.

Współcześni wierni mieszkający w tych okolicach są bardzo dumni z faktu, iż z ich rejonu pochodzi tak wybitna postać kościoła. Stał się on wzorem zarówno życia w celibacie, jak i małżeńskiego. Święto ku jego czci obchodzone jest 7 sierpnia. Drugie ważne święto obchodzone jest 29 sierpnia. Święto Ścięcia Jana Chrzciciela przyciąga wielkie tłumy wiernych, którzy przyjeżdżają tu nawet z odległych miejscowości Później wszyscy uczestniczą w wielkim festiwalu.    

Zwiedzanie

Klasztor Kapsa można zwiedzać nieodpłatnie codziennie w godzinach 06.30-12.30 i 15.30-19.00. Warto mieć na uwadze to, że mieszkający tu obecnie mnisi bardzo restrykcyjnie przestrzegają tych godzin i sami niestety nie należą do najprzyjemniejszych. Równie surowe jak mnisi są zasady dotyczące odpowiedniego stroju, w którym dopuszczalne jest zwiedzanie terenu. Jeśli będziecie chcieli zobaczyć to miejsce miejcie te restrykcje na uwadze.

Budynki klasztorne położone są na czterech poziomach i obejmują cele mnichów, piekarnię, magazyny i duży zbiornik na deszczówkę.


Wnętrze klasztoru

Niestety turyści prawdopodobnie nie mogą zwiedzać zabudowań klasztornych. Gdy my tu byliśmy wszystko było zamknięte. Szkoda bo na terenie kościoła znajduje się misternie rzeźbiony ikonostas oraz relikwie świętych: Jana Chrzciciela, Josepha Gerontogiannisa, Wielkiego Bazylego, świętego Pantaleona oraz kawałek Świętego Krzyża. 

Po obejrzeniu dziedzińca oraz holu ozdobionego mozaikami z kamyków poszliśmy do jaskini, w której mieszkał Gerontoyiannis. Ścieżka prowadząca do niej zaczyna się na tyłach klasztoru i prowadzi około 100 m w górę. Z kamienistej dróżki rozpościera się malowniczy widok na Morze Libijskie oraz niewielką wysepkę Koufonissi. Przed klasztorem znajduje się kamienista plaża (Paralía Kapsá; Παραλία Καψᾶ), jej niestety nie dostrzeżecie z tego miejsca.


Jak dojechać

Na liście lokalnych połączeń KTEL nie znaleźliśmy autobusu, który dojechałby tu z pętli w Ierapetra. Najprawdopodobniej zatem można tu dojechać wyłącznie własnym/wypożyczonym środkiem lokomocji lub taksówką. Ewentualnie jeśli spędzacie wakacje w Makry Gialos i lubicie naprawdę długie spacery to można dojść pieszo lub dojechać rowerem (około 18 km w obie strony).

west
central
east

Ciekawe miejsca na Krecie

↤ kliknij odpowiednią część wyspy aby zmienić dolną mapę

Malia
Malia

Malia

Informacje na temat jednego z bardziej znanych miast turystycznych Krety czyli na temat Malii. Opis atrakcji znajdujeących się w mieście Malia oraz opis specyfiki tej miejscowości.

X
więcej
Kritsa
Kritsa

Kritsa

Kritsa to jedna z największych wsi na Krecie. W miejscowosci tej znajduje się bardzo dużo sklepów z wyrobami lokalnego rzemiosła.

X
więcej
Lasithi
Lasithi

Lasithi

Płaskowyż Lasithi oddalony jest o ok. 70 kilometrów od stolicy Krety - Heraklionu. Średnia wysokość, na jakiej znajduje się teren tego płaskowyżu to 840 m. n.p.m.

X
więcej
Jaskinia Dikte
Jaskinia Dikte

Jaskinia Dikte

Jedną z atrakcji turystycznych chętnie odwiedzaną przez osoby spędzające urlop na Krecie jest jaskinia Dikte (Psychro). Głównymi czynnikami, które przyciągają ludzi do tej groty są bogata i urozmaicona szata naciekowa oraz ścisłe powiązanie z mitologią.

X
więcej
Panagia Kera
Panagia Kera

Panagia Kera

Wśród gajów oliwnych w miejscu zwanym Logari, które oddalone jest o niecały kilometr od wsi Kritsa, znajduje się niewielki bizantyjski kościół Panagia Kera pochodzący z XIII-XIV wieku.

X
więcej
Stalida
Stalida

Stalida

Stalida położona jest bezpośrednio wzdłuż wybrzeża jest jedną z najbardziej znanych turystycznych miejscowości na Krecie, która zdecydowanie ożywia się wraz z nadejściem sezonu turystycznego

X
więcej
Wąwóz Ha
Wąwóz Ha

Wąwóz Ha

Większość osób pokonujących trasę między Agios Nikolaos a Ierapetra na pewno zwróci uwagę na wielkie pęknięcie jakim naznaczona jest góra znajdującą się na wschód od tej drogi. Ten majestatyczny twór geologiczny zwany Ha powstał prawdopodobnie w wyniku trzęsienia ziemi.

X
więcej
Xerokambos
Xerokambos

Xerokambos

Xerokambos to niewielka osada, w której znajdziesz dosłownie kilka tawern, a większość zabudowy stanowią jednopiętrowe i parterowe domy. Dużym atutem tej plaży jest łagodne piaszczyste zejście do morza.

X
więcej
Agios Nikolaos
Agios Nikolaos

Agios Nikolaos

Agios Nikolaos (Άγιος Νικόλαος) to niewielkie miasteczko z niespełna 20 tys. stałych mieszkańców (wg danych statystycznych z 2001 roku). Miejscowość ta jest stolicą nomosu Lasithi.

X
więcej
Elounda
Elounda

Elounda

Choć Elounda do dziś sprawia wrażenie sennego rybackiego miasteczka to jednak pozory nie powinny Was zmylić, gdyż to właśnie ta miejscowość i jej okolica może poszczycić się bodaj największą ilością najlepszych hoteli.

X
więcej
Lato
Lato

Lato

uiny starożytnego miasta LATO można odnaleźć w pobliżu uroczej miejscowości Krista położonej nieopodal Agios Nikolaos.

X
więcej
Gournia
Gournia

Gournia

Uznaje się, że Gournia była zamieszkana w okresie między 3000 p.n.e. a 1200 p.n.e i jest jednym z niewielu miast odkopanych w dużym stopniu.

X
więcej
Pałac w Zakros
Pałac w Zakros

Pałac w Zakros

Zakros to czwarty co do znaczenia i wielkości pałac minojski na Krecie. Ten najpóźniej znaleziony, wybudowany na wschodnim wybrzeżu wyspy pałac znajduje się w miejscowości Káto Zákros.

X
więcej
Pałac w Malia
Pałac w Malia

Pałac w Malia

ierwszy Pałac został wybudowany około 1900 roku p.n.e. w miejscu gdzie znajdowała się całkiem okazała osada, której pozostałości zostały później przekształcone w środkową część miasta.

X
więcej
Moni Toplou
Moni Toplou

Moni Toplou

Moni Toplou (Μονή Τοπλού) zwany także jako The Great Monastery jest jednym z najpiękniejszych i najważniejszych klasztorów na Krecie.

X
więcej
Mochlos
Mochlos

Mochlos

Mochlos to niewielka miejscowość położona mniej więcej w połowie drogi między Agios Nikolaos a Sitią.

X
więcej
Vai
Vai

Vai

O Vai zrobiło się głośno, gdy w latach 70-tych na tle palmowego gaju nakręcono reklamę kokosowych batoników Bounty.

X
więcej
Spinalonga
Spinalonga

Spinalonga

Ta niepozorna niewielka wyspa znajdująca się około 5 km od centrum miejscowości Elounda to jedna z największych turystycznych atrakcji na Krecie.

X
więcej
Trypitos
Trypitos

Trypitos

Gdy na cypel znajdujący się obok Sitii wkraczał ciężki sprzęt nikt nie spodziewał się, że teren ten kryje w sobie ruiny helleńskiego miasta.

X
więcej
Richtis
Richtis

Richtis

Obfitość wody oraz cienia sprawiają, że nawet w szczycie sezonu turystycznego miejsce to jest pełne bujnej roślinności.

X
więcej
Chamaizi
Chamaizi

Chamaizi

Na szczycie stożkowatego wzgórza zwanego Souvloto Mouri odkryto pozostałości niezwykłej budowli o wyjątkowym owalnym kształcie.

X
więcej
Winiarnia Moni Toplou
Itanos
Itanos

Itanos

Ruiny starożytnego miasta Itanos zlokalizowane są na wschodnim krańcu Krety, niespełna 3 kilometry na północ od słynnej palmowej plaży Vai. Mimo że przy samym Itanos także znajdują się fajne plaże, to w przeciwieństwie do swojej znanej sąsiadki miejsce to nie przyciąga tłumów. Trafiają tu albo przypadkowi zabłąkani turyści, albo miłośnicy wykopalisk.

X
więcej
Roussolakos
Roussolakos

Roussolakos

Nieco ponad 2 km od Palekastro obok plaży Chiona znajduje się duże stanowisko archeologiczne zwane Roussolakos

X
więcej
Ierapetra
Ierapetra

Ierapetra

Ierapetra (Ιεράπετρα) to czwarte co do wielkości miasto Krety i zarazem największa miejscowość zlokalizowana w prefekturze Lassithi.

X
więcej
Diaskari - Green Beach
Diaskari - Green Beach

Diaskari - Green Beach

Plaża Diaskari znana również jako Green Beach znajduje się niespełna 3 km od Makry Gialos.

X
więcej
Koufonissi - rejs na wyspę
Koufonissi - rejs na wyspę

Koufonissi - rejs na wyspę

Koufonissi to niewielka wysepka na Morzu Libijskim położona na wyciągnięcie ręki od południowego wybrzeża Krety.

X
więcej
Makry Gialos
Makry Gialos

Makry Gialos

Makry Gialos to jedna z mniej docenianych miejscowości turystycznych na Krecie.

X
więcej
Sitia
Sitia

Sitia

Niespełna 10-tysięczna populacja Sitii czyni to miasto najmniejszym na Krecie. Niektórzy idą nawet o krok dalej i mówią przekornie, że jest to raczej największa wioska Krety.

X
więcej
Dom Napoleona
Dom Napoleona

Dom Napoleona

Dom Napoleona to jedna z niewielu typowo turystycznych atrakcji znajdujących się w Ierapetrze. O tym co mogło wydarzyć się tu latem 1798 roku i ewentualnie ile w tej legendzie jest prawdy piszemy w artykule na poniższej stronie.

X
więcej
Zakros i Kato Zakros
Zakros i Kato Zakros

Zakros i Kato Zakros

Zakros to niewielka miejscowość na wschodnim wybrzeżu Krety, oddalona niespełna 40 km na południowy-wschód od Sitia.

X
więcej
Moni Kapsa
Moni Kapsa

Moni Kapsa

Klasztor Moni Kapsa to jeden z najciekawiej położonych klasztorów na Krecie. Jego masywne zabudowania zostały wzniesione na skalistych, szarych zboczach otaczających położony obok wąwóz Pervolakia.

X
więcej
Pachia Ammos
Pachia Ammos

Pachia Ammos

Pachia Ammos nie jest jednak typową zatłoczoną i gwarną miejscowością turystyczną, których nie brakuje na północy Krety.

X
więcej
Data publikacji:
Data modyfikacji:
Średnia: 5
Liczba ocen: 3
  • 0.5
  • 1.0
  • 1.5
  • 2.0
  • 2.5
  • 3.0
  • 3.5
  • 4.0
  • 4.5
  • 5.0
 
 
Oceniłeś na:
 
Kreta informacje 5 na 5 (0) liczba ocen 3
Wszystkie treści i zdjęcia występujące w serwisie są naszą własnością.
Wykorzystanie ich w dowolnej formie wymaga pisemnej zgody autorów.

Komentarze

2023-08-09 18:22:53

Dzięki za ten post

2023-08-09 18:29:39

CRETE - Kreta dokładnie, wracam do Myrtos a potem duży przeskok do Makrygialos i w końcu podreptac po wschodnich krańcach aż po Xerocampos

 CRETE - Kreta
CRETE - Kreta
2023-08-09 18:27:09

Dana Gołowacz Czyżby w tym roku planujesz wschód Krety?

1
2023-08-10 12:18:21

Mój najukochańszy na Krecie

2

Wypełnij poniższy formularz aby dodać komentarz

lub kliknij w poniższy link aby skorzystać z możliwosci komentowania przez facebooka:
https://www.facebook.com/crete.poland/posts/10156654642092551,671720815002186

Nazwa użytkownika:

Adres e-mail:

Tytuł:

Treść:

Przepisz kod z obrazka:
Kod obrazka

Wpisanie prawidowego kodu oznacza zgodę na przetwarzanie danych w celu wyświetlania komentarza.
Kontakt Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych na stronie możliwy jest pod adresem mailowym [email protected]

Zapisz komentarz
Zapisz komentarz

Inne strony tej kategorii

Moni Toplou (Panagia Akrotiriani)

Moni Toplou (Panagia Akrotiriani)

Moni Toplou (Μονή Τοπλού) zwany także jako Monastery of Panagia Akrotiriani, lub po prostu the Great Monastery jest jednym z najpiękniejszych i najważniejszych klasztorów na Krecie. Położony jest u podnóża półwyspu Sidero i ze swoim 10-metrowym murem oraz 33-metrową dzwonnicą z daleka przypomina raczej twierdzę.

Moni Arkadiou (Arkadi)

Moni Arkadiou (Arkadi)

Data powstania klasztoru Moni Arkadiou (Arkadi) nie jest dokładnie znana. Wedle tradycji nazwa tego kościoła nawiązuje do imienia Cesarza Arkadiusza, który podobno miał być jego fundatorem. Obecna renesansowa budowla jest jednak znacznie młodsza i pochodzi z XVI wieku.

Klasztor Odigitrias

Klasztor Odigitrias

Klasztor Odigitrias to jeden z najbardziej znanych klasztorów południowej Krety. Niestety pod względem popularności daleko mu do innych kreteńskich monastyrów tak tłumnie odwiedzanych przez turystów. Położony nieco z dala od popularnych szlaków turystycznych, przyciąga jedynie tych, którzy wypoczywają w pobliżu Matali.

Booking.com

Polecamy:

Oliwa i kosmetyki organiczne Olivaloe


Parklot

Najnowsze komentarze:

Muzeum posiada największe na świecie zbiory kultury minojskiej. Spędziłem w nim kilka godzin, a i tak miałem niedosyt.
gość Majk: Hala dalej zamknięta ? Ech robiliśmy tam zakupy 10 lt temu  :)
Akurat jestem na Krecie id wczoraj. Pogoda cudna. Niecale 30C
Dla wczasowiczów super
Strach pomyśleć co się bedzie działo w lipcu i sierpniu.
Niestety nie tylko tam nie dba się o zwierzęta jest wiele takich państw, byłam niedawno w Egipcie i serce mi pękało na widok tych wszystkich biednych chudych zaniedbanych zwierząt, niby turystyka rozwinięta w tych krajach a Ciemnogród Totalny
To nie wydarzyło się w rejonie Rethymno na Krecie ,a na wyspie Paros .Najważniejsze że piesek został uratowany
Nie odnoszę się do tego konkretnego przypadku ale to smutne, na Krecie nie szanuje się psów i kotów. Pomimo, że widzimy je wszędzie (koty), są karmione odpadkami, zarobaczone z ropiejącymi oczami, zaniedbane. Wiem o czym piszę, mam koty w domu od kilkunastu lat. Osobiście widziałem jak zabito psa łopatą i zakopano, tylko dlatego, że przychodził na teren hotelu. Tym bardziej szacunek dla tego Pana o dużym sercu. (...)
Piękne .Wróciliśmy tam po kilkunastu latach i wydało nam się jeszcze piękniejsze.M.
Cudowne miasteczko
gość PiotrWie : Kolejne rekordy to obraz coraz większego overtourismu Krety. Na szczęście są jeszcze miejsca w Grecji gdzie można znaleźć spokój - obecnie jesteśmy na Ikarii gdzie jest mniej więcej tak jak 15 lat temu na południu i w interiorze Krety - na plażach i górskich szlakach spotykasz pojedyncze osoby.
I bardzo dobrze, Ci wspaniali ludzie zasługują na prosperite.
Są pyszne
Χρόνια πολλά
gość PiotrWie: Okazuje się że wersja "easy to Loutro" jest zaznaczona na Google Maps, polecam szczególnie osobom z dużym plecakiem lub tym z lękiem wysokości. 
Spędzamy ten czas na Krecie w Agios Marinie
Gosia | crete.pl : O tutaj: https://anendyk.gr/routes/
gość Iwona: Gdzie można sprawdzić aktualne połączenia łódkami pomiędzy Agia Roumeli a Loutro? Chcemy teraz zrobić fragment E4 przepływając z Chora Sfakjon do Agia Roumeli (via Loutro) i wracać szlakiem do Loutro. Ale kluczowe są wodne połączenia. 
W Jeorjopouli montowali parasole kilka dni temu. No jestem ciekawa czy teraz będą demontować.
gość PiotrWie : Nam się podoba - może znowu da się jeździć na Kretę. Miłośników leżaków zapraszamy z powrotem na północne wybrzeże.
Bardzo się cieszę. Mnie to odpowiada, bo nie znoszę głośnej muzyki na plaży i coraz trudniej było znaleźć miejsce bez leżaków. Jak ktoś chce leżaki to zapewne znajdzie odpowiednie miejsce.
W Falasarnie byłam ostatnio jakieś 2-3 lata temu. Leżak na leżaku, głośna muzyka z baru, co najmniej dwa kłady, kursujące tam i z powrotem co kilka minut, generujace niesamowity hałas i smród.... a pamiętam jeszcze czasy, jak można było na tej plaży rozłożyć się z kocykiem w ciszy i spokoju, eh... no cóż może i szkoda miejsc pracy, ale ludzie wszystko potrafią zniszczyć i nie znają umiaru jeśli chodzi o kasę, ... (...)
Bardzo dobrze. Jak ktoś nie chce wypożyczać leżaka, to miejsca musi szukać na drugim końcu wyspy i w najbrzydszej okolicy.
Małe sprostowanie. Określenie "Fałszywe plaże" jest błędne. Chodzi tu o "Niezadeptane plaże" (gr. Απάτητες παραλίες) ;)
Parklot

Ciekawe miejsca na Krecie

CRETE Copyright © 2009-24 Linki | Kontakt | Polityka prywatności | Kontakt | Newsletter
ukryj
Zapisz się do
Newslettera